Uppstart Flexlock Invisible

Flexlock levereras som standard oprogrammerat, men kan beställas med önskad förprogrammerad funktion.

 

Förprogrammerat lås enligt specifikation

Flexlock-låsen kan beställas med önskad förprogrammerad funktion. Montera alltid förprogrammerade lås i förvaringen innan de aktiveras. Vid aktivering ska låsen hållas isär från varandra och även från metallföremål. För att aktivera låset drar man bort plastflärpen som agerar batteriisolator. Motorn ger då ifrån sig ett surrande ljud och låset är klart för montering. Ett förprogrammerat lås har redan sitt servicekort och programmeringskort inlagt.

Skiss över skruvfästen på Flexlock-lås

Skiss över hur plastflärp vid batteri lyfts

Ej förprogrammerat lås

Vid aktivering av låset behövs en skruvmejsel Torx 10, aktiveringspinne, programmeringskort och ett litiumbatteri anpassat och av Swedstyle AB rekommenderad typ (variant av CR123A, 3V, min 1400 mAh).

Montering av batteri i Flexlock

1. Montera i batteriet och var noga med polvändningen. När batteriet är på plats ger motorn ifrån sig ett surrande ljud.

Batterilock skruvas fast

2. Skruva fast batterilocket med en Torx 10 mejsel.

Aktiveringspinne på Flexlock-låsets baksida

3. Vänd på låset och tryck ner aktiveringspinnen i hålet på baksida, håll nedtryckt i 3 sekunder. Låset ger nu ifrån sig upprepade pipsignaler under 7 sekunder. Inom de 7 sekunder som låset piper ska programmeringskortet föras över låset. En bekräftelseton ljuder och programmeringskortet är nu inläst. 

OBS! Om låset ska programmeras till en annan funktion än grundläge, gör det innan servicekortet läggs till (se avsnitt Programmering). Om låset ska vara i grundläge, fortsätt med instruktionerna nedan.

Flexlocks servicekort4. Lägg även till servicekortet, vilket fungerar som huvudnyckel. För att lägga till ett servicekort till låset behövs programmeringskortet och servicekortet.

Programmeringskort hålls över Flexlock-lås5. För programmeringskortet över låset. Jämna toner hörs i 7 sekunder. För servicekortet över låset inom 7 sekunder tills bekräftelseton hörs. Servicekortet är nu inlagt.

Skiss över skruvfästen på Flexlock-lås6. Låset är nu redo att monteras och användas enligt inprogrammerat mode.